Betalning av miljösanktionsavgifter, föreskrifter. NFS 2012:10
Naturvårdsverket

Betalning av miljösanktionsavgifter, föreskrifter. NFS 2012:10

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver NFS 2002:16
Tryckt upplaga: