.
Betalning
  • Förmögenhetsrätt

Betalning

Stefan Lindskog

Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor

0
Betalning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2021) bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Verken täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.

Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar.

Denna tredje upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.