.
Betalning
  • Förmögenhetsrätt

Betalning

Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor

0
Betalning
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Verken täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.
Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.