.
Betalning
  • Förmögenhetsrätt

Betalning

Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor

214700

2,147 kr (exkl. moms)

Betalning

Betalning

Om boken

Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Böckerna täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.
Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.