Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.
Brottsförebyggande rådet/Brå

Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.

18300

183 kr (exkl. moms)

Sedan den 1 juli 2009 omfattar brottsbalken ett nytt brott: kontakt med barn i sexuellt syfte. Det som avses är sådana kontakter med barn, till exempel via internet, som har som mål att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt möte. Hur går det till när sådana kontakter tas? Hur upptäcks de? Hur många kontakter uppfyller lagens rekvisit? Hur många är det som leder till åtal? Och varför är det så många förundersökningar som läggs ner?Brå har på uppdrag av regeringen följt upp hur den nya lagen fungerar i praktiken, med utgångspunkt i de kontakter som polisanmälts till och med den 30 juni 2011. Studien visar att lagen i dagsläget inte fungerar som det var tänkt, och varför.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: