Beslut om läkemedel och varor som föreskrivs i födelsekontrollerande syfte, ändrade föreskrifter och allmänna råd. TLVFS 2012:4
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Beslut om läkemedel och varor som föreskrivs i födelsekontrollerande syfte, ändrade föreskrifter och allmänna råd. TLVFS 2012:4

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2008:2.
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: