Beslag och husrannsakan. SOU 2017:100. Ett regelverk för dagens behov
Justitiedepartementet

Beslag och husrannsakan. SOU 2017:100. Ett regelverk för dagens behov

Betänkande från Beslagsutredningen

58000

580 kr (exkl. moms)

Föreslår nya regler för hur brottsbekämpande myndigheter ska få säkra elektroniskt lagrad information, bland annat genom att kopiera den.

Beslagsutredningen föreslår bland annat att:
  • Kopiering införs som ett nytt tvångsmedel för att säkra information som ett alternativ till beslag. Genom att kopiera innehållet i en dator eller mobil i stället för att ta den i beslag kan den som drabbats få tillbaka den snabbare. Åtgärden är alltså mindre ingripande för den drabbade.
  • Det införs en möjlighet att på distans undersöka och kopiera information som har lagrats externt, i stället för lokalt i en dator.
  • Förbudet mot att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag avskaffas. I dag är det bara tillåtet att beslagta meddelanden vid mycket allvarlig brottlighet. Meddelanden som innehåller brottsplaner eller där lämnandet av meddelandet utgör ett brott, till exempel olaga hot, skyddas med det nuvarande beslagsförbudet om de skickas inom familjen.

Särskild utredare: Niklas Wågnert

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 899
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:100
  • ISBN/Best.nr: 978-913824722-8
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Straffrätt & Rättsväsen