Beskrivning av Sveriges Befolkning 2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Beskrivning av Sveriges Befolkning 2006

18000

180 kr

Hur många har flyttat in och ut ur Sverige? Hur många har blivit svenska medborgare? Vilken är andelen utländska medborgare i olika regioner? Hur har ålder för förstföderskor förändrats över åren? Detta och en mängd annan intressant information om Sveriges befolkning hittar du i boken!

I årets bok redovisas även ett specialavsnitt om den demografiska mittpunkten, svenskar bosatta i andra länder och anhöriginvandring.

Produktdetaljer: