Beskrivning av Sveriges Befolkning 2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Beskrivning av Sveriges Befolkning 2006

18000

180 kr (exkl. moms)

Hur många har flyttat in och ut ur Sverige? Hur många har blivit svenska medborgare? Vilken är andelen utländska medborgare i olika regioner? Hur har ålder för förstföderskor förändrats över åren? Detta och en mängd annan intressant information om Sveriges befolkning hittar du i boken!

I årets bok redovisas även ett specialavsnitt om den demografiska mittpunkten, svenskar bosatta i andra länder och anhöriginvandring.

Produktdetaljer: