Beskattningsland
Norstedts Juridik

Beskattningsland

54500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

545 kr (exkl. moms)

Författare:
Ann Linders
I denna bok presenteras reglerna för var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas. Utgångspunkten tas i mervärdesskattedirektivet. Dessutom behandlas annan EU-rättslig lagstiftning, såsom t.ex. genomförandeförordningens tillämpningsföreskrifter till direktivet. Relevanta avgöranden från EU-domstolen, men också svensk rättspraxis, anges. Framställningen är praktiskt orienterad. De senaste åren har reglerna för var transaktioner avseende tjänster ska beskattas genomgått betydande förändringar. Här görs en genomgång av dessa förändringar inklusive de beskattningslandsregler för b.la. telekommunikationstjänster och elektroniska tjänster som gäller från den 1 januari 2015. Boken riktar sig till praktiskt verksamma jurister, ekonomer och andra som kommer i kontakt med mervärdesskatterättsliga frågeställningar. Den kan även användas som lärobok för den som vill fördjupa sig inom skatterätt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 228
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913901761-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ann Linders
I denna bok presenteras reglerna för var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas. Utgångspunkten tas i mervärdesskattedirektivet. Dessutom behandlas annan EU-rättslig lagstiftning, såsom t.ex. genomförandeförordningens tillämpningsföreskrifter till direktivet. Relevanta avgöranden från EU-domstolen, men också svensk rättspraxis, anges. Framställningen är praktiskt orienterad. De senaste åren har reglerna för var transaktioner avseende tjänster ska beskattas genomgått betydande förändringar. Här görs en genomgång av dessa förändringar inklusive de beskattningslandsregler för b.la. telekommunikationstjänster och elektroniska tjänster som gäller från den 1 januari 2015. Boken riktar sig till praktiskt verksamma jurister, ekonomer och andra som kommer i kontakt med mervärdesskatterättsliga frågeställningar. Den kan även användas som lärobok för den som vill fördjupa sig inom skatterätt.
Målgrupp
Finansiella
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2015-01-28
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901761-5