Beskattning av säkerhetsreserv. Prop. 2015/16:20
Försvarsdepartementet

Beskattning av säkerhetsreserv. Prop. 2015/16:20

7600

76 kr (exkl. moms)

Här föreslås att Försvarsexportmyndigheten tas bort från bestämmelserna i 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § OSL. Det föreslås vidare en övergångsbestämmelse i OSL om att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.