Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle. Prop. 2014/15:40
Finansdepartementet

Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle. Prop. 2014/15:40

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår en begränsning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas i luftfartyg, skepp och båtar. Genom förslaget klargörs att skattebefrielse endast kan ges när luftfartygen, skeppen eller båtarna används för transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning, av offentliga myndigheter eller för offentliga myndigheters räkning eller för yrkesmässigt fiske.Dessutom föreslås att skattebefrielse ska ges för bränsle som förbrukas av frivilliga försvarsorganisationer och för bränsle som ideella organisationer förbrukar vid sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet eller övning och utbildning för sådan verksamhet. Skattebefrielsen åstadkoms på samma sätt som tidigare. Förslaget är en anpassning till EU-rätten och föranleder en ändring i lagen om skatt på energi.