Beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering, allmänna råd
Skatteverket

Beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering, allmänna råd

6000

60 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt