Beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering, allmänna råd

2500

25 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.