.
Beskattning av ägare till fåmansföretag
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning

Beskattning av ägare till fåmansföretag

Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels
0
Beskattning av ägare till fåmansföretag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades fram i november 2016. I samband med det berörs givetvis också vilka anpassningar som är motiverade. Mot bakgrund av den ökade inkomstomvandlingen är det ganska troligt att reglerna kommer att justeras med verkan från inkomstår 2018. En proposition kan således förväntas under 2017.
Beskattning av ägare till fåmansföretag illustrerar främst de möjligheter småföretagaren har att optimera effekten av uttag av vinstmedel för personligt bruk. På företagarnivå behandlas därför bl.a.
  • ersättning för arbetsinsatser som kontant lön eller förmåner
  • enkelbeskattade kapitalinkomster som ränta och hyra
  • 3:12-reglerna för aktieutdelningar och kapitalvinster
  • möjligheterna att låna från företaget
  • bolagsförsäljning/likvidation i syfte att frigöra större vinstmedel.
I samband med detta behandlades ett stort antal rättsfall, både från vår högsta skattedomstol och kammarrätterna. Således den skattemässiga verklighet småföretagaren möter.
Denna fjärde upplaga är uppdaterad med de förändringar som har skett i relevanta lagar. Här bör särskilt nämnas 2014 års förändring i 3:12-reglerna.
Målgruppen är i första hand småföretagarnas rådgivare, som skattejurister, redovisningskonsulter och revisorer. Även intresserade småföretagare har behållning av boken, eftersom den kombinerar teori och praktik.