.
Beskattning av ägare till fåmansföretag
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning

Beskattning av ägare till fåmansföretag

Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels
Produkt-id: 7232771522726
ID: P000043953
Beskattning av ägare till fåmansföretag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta verk behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Denna uppdaterade femte upplaga beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2022.

Verket illustrerar de möjligheter småföretagaren har att optimera effekten av uttag av vinstmedel för personligt bruk och behandlar bl.a.
• vilka inkomster som är möjliga att ”bolagisera”
• ersättning för arbetsinsatser som kontant lön eller förmåner
• enkelbeskattade kapitalinkomster som ränta och hyra
• 3:12-reglerna för aktieutdelningar och kapitalvinster
• bolagsförsäljning/likvidation i syfte att frigöra större vinstmedel.

Ett stort antal rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och förhandsbesked från Skatterättsnämnden redovisas. Särskilt
diskuteras den senaste tidens rättsutveckling vad gäller beskattning av styrelsearvoden och räckvidden för dessa domar samt rättsläget för
personalvårdsförmåner och privat utnyttjande av förmåner, som ju baseras på dispositionsrätten. Givetvis berörs utförligt de nya generationsskiftesregler
som gäller fr.o.m. den 1 juli 2019.

Målgruppen är i första hand småföretagarnas rådgivare, såsom skattejurister, redovisningskonsulter och revisorer. Även intresserade småföretagare
har stor behållning av verket, eftersom det kombinerar teori och praktik.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139313984.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000043953", "primary"=>"false", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F45004801FC5", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Företagsbeskattning", "Skatterätt"], "datechanged"=>"2024-01-11", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1038", "id"=>"7A5E965D3D8DD01EC12578C40042EE71", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Urban", "lastname"=>"Rydin"}, {"contact_id"=>"0288", "id"=>"08EFB4CB8C59C72EC125794100493B83", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Bertil", "lastname"=>"Båvall"}, {"contact_id"=>"1509", "id"=>"BE819408E67317B3C1257F63004D63B1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Katarina", "lastname"=>"Bartels"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2022.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139313984", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"5", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-05-30", "publicerat_timestamp"=>1653868800}