.
Beskattning av ägare till fåmansföretag
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning

Beskattning av ägare till fåmansföretag

Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels
72800

728 kr (exkl. moms)

Beskattning av ägare till fåmansföretag

Beskattning av ägare till fåmansföretag

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Denna uppdaterade femte upplaga beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2022.

Boken illustrerar de möjligheter småföretagaren har att optimera effekten av uttag av vinstmedel för personligt bruk och behandlar bl.a.
• vilka inkomster som är möjliga att ”bolagisera”
• ersättning för arbetsinsatser som kontant lön eller förmåner
• enkelbeskattade kapitalinkomster som ränta och hyra
• 3:12-reglerna för aktieutdelningar och kapitalvinster
• bolagsförsäljning/likvidation i syfte att frigöra större vinstmedel.

Ett stort antal rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och förhandsbesked från Skatterättsnämnden redovisas. Särskilt diskuteras den senaste tidens rättsutveckling vad gäller beskattning av styrelsearvoden och räckvidden för dessa domar samt rättsläget för personalvårdsförmåner och privat utnyttjande av förmåner, som ju baseras på dispositionsrätten. Givetvis berörs utförligt de nya generationsskiftesregler som gäller fr.o.m. den 1 juli 2019.

Målgruppen är i första hand småföretagarnas rådgivare, såsom skattejurister, redovisningskonsulter och revisorer. Även intresserade småföretagare har stor behållning av boken, eftersom den kombinerar teori och praktik.