Besättningens bostäder på fartyg m.m, föreskrifter och allmänna råd
  • Trafik & Transporter

Besättningens bostäder på fartyg m.m, föreskrifter och allmänna råd

3300

33 kr (exkl. moms)

Besättningens bostäder på fartyg m.m, föreskrifter och allmänna råd

Besättningens bostäder på fartyg m.m, föreskrifter och allmänna råd

Om boken

Ändrad genom SJÖFS 2014:16 och tidigare ändrad genom SJÖFS 2008:99.