Beredning av radioaktiva läkemedel; äkemedel; Föreskrift om ändring (LVFS 2014:4) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:16
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Beredning av radioaktiva läkemedel; äkemedel; Föreskrift om ändring (LVFS 2014:4) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:16

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: