Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2007 års taxering, föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2007 års taxering, föreskrifter

5500

55 kr (exkl. moms)

Beträffande 2006 års taxering se SKVFS 2005:24

Prenumerera på SKV Skatt