Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2006 års beskattning, föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2006 års beskattning, föreskrifter

3800

38 kr

Beträffande 2005 års taxering se SKVFS 2004:35

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: