Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2005 års taxering, föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2005 års taxering, föreskrifter

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt