Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2005 års taxering, föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2005 års taxering, föreskrifter

3700

37 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: