Beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2003 års taxering, allmänna råd
Riksskatteverket

Beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2003 års taxering, allmänna råd

2100

21 kr (exkl. moms)