Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006, ändrade föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändring av SKVFS 2004:36.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: