Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2005, föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2005, föreskrifter

2700

27 kr (exkl. moms)

1 § ändrad genom

SKVFS 2005:29

Prenumerera på SKV Skatt