Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2004, föreskrifter
Skatteverket

Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2004, föreskrifter

2700

27 kr

Berör yrkeskategorin skogskörare.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: