Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2004, föreskrifter
Riksskatteverket

Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2004, föreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Berör yrkeskategorierna skogskörare, skogshuggare, sömnadsarbetare, fritidsombud hos försäkringsbolag, musiker, sångartister och försäljare inom gravvårdsbranschen.

Prenumerera på SKV Skatt