Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2002, föreskrifter
Riksskatteverket

Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2002, föreskrifter

2000

20 kr

Berör yrkeskategorierna skogskörare, skogshuggare, sömnadsarbetare, fritidsombud hos försäkringsbolag, musiker, sångartister och försäljare inom gravvårdsbranschen.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: