Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2000, föreskrifter
Riksskatteverket

Beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2000, föreskrifter

1840

18 kr (exkl. moms)

Berör yrkeskategorierna skogskörare, skogshuggare, sömnadsarbetare, fritidsombud hos försäkringsbolag, musiker, sångartister och försäljare inom gravvårdsbranschen.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: