Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall. Prop. 2016/17:147
Miljö- och energidepartementet

Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall. Prop. 2016/17:147

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om ändringar i miljöbalken:
  • ett nytt bemyndigande om att meddela föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder som har särskild betydelse för människors hälsa och miljön,
  • en ny sanktionsbestämmelse för den som driver ett insamlingssystem för elavfall utan att ha tillstånd.
Tryckt upplaga: