Bemyndigande i terrängkörningslagen. Prop. 2017/18:192
Miljö- och energidepartementet

Bemyndigande i terrängkörningslagen. Prop. 2017/18:192

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås en ändring i terrängkörningslagen (1975:1313) som ger regeringen möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning med motordrivet fordon i vissa områden i kommunen.Bakgrunden till förslaget är att det i rättstillämpningen har uppmärksammats att den bestämmelse i terrängkörningsförordningen (1978:594) som har varit rådande under en tjugoårsperiod och som har gett kommunen rätt att förbjuda eller meddela föreskrifter för viss terrängkörning har saknat stöd i lag.
Produktdetaljer: