.
Bemötande i domstol

Bemötande i domstol

18300

183 kr (exkl. moms)

Bemötande i domstol

Bemötande i domstol

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägande och tilltalade? Hur uppfattas domstolarna av dessa brukare? Hur bemöts förvaltningsdomstolarnas parter? Rapporten ger en djupare och mer systematisk kunskap om dessa frågor, och i analysen ingår även erfarenheter från professionella brukare – advokater, åklagare och domare. I rapporten presenteras konkreta förbättrings- och åtgärdsförslag, för att domstolarna genom ett fortsatt utvecklat bemötandearbete ska uppnå såväl en högre grad av rättssäkerhet som en ökad effektivitet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.