Beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2003, föreskrifter
Riksskatteverket

Beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2003, föreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

I kraft 15 januari.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: