Beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag för kommuner och landsting för bidragsåret 2004, föreskrifter
Riksskatteverket

Beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag för kommuner och landsting för bidragsåret 2004, föreskrifter

3500

35 kr

Produktdetaljer: