Beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag för kommuner och landsting för bidragsåret 2004, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag för kommuner och landsting för bidragsåret 2004, ändrade föreskrifter

2700

27 kr

Produktdetaljer: