Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning

4500

45 kr (exkl. moms)

Upph. SKOLFS 2001:31.

Ingår i häfte SKOLFS 2003:1-6. 16 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.