Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphävd genom SKOLFS 2012:112.
Ingår i SKOLFS 182-189, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.