Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning

4800

48 kr

Upph. SKOLFS 2003:4.

Ingår i häfte SKOLFS 2004:1-12. 32 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: