Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar; förordning
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar; förordning

6300

63 kr

Upphäver och ersätter SKOLFS 2007:4.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:1–6, 16 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: