Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning

7000

70 kr

Upphävd genom SKOLFS 2012:112.
Ingår i SKOLFS 182-189, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: