Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, förordning

5500

55 kr

SKOLFS 2005:8 upphävs genom författningen.

Ingår i häfte SKOLFS 2006:1–9, 24 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: