Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter
Utbildningsdepartementet

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: