Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter

9300

93 kr

Upphävd genom SKOLFS 2011:183.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: