Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter

9300

93 kr (exkl. moms)

Upphävd genom SKOLFS 2011:183.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: