Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2013, förordning. SKOLFS 2012:112
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2013, förordning. SKOLFS 2012:112

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 2011:183.
Ingår i SKOLFS 2012:111-113. 8 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: