Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Skolverket

Belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

4900

49 kr (exkl. moms)

Ersätter SKOLFS 1998:28. Ingår i häfte SKOLFS 1999:12-16. 42 sidor.

Produktdetaljer: