Bekantgörande av författning som upphäver ersätter en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A13). SJÖFS 2017:8
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som upphäver ersätter en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A13). SJÖFS 2017:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Om brandskydd på fartyg.
Tryckt upplaga: