Bekantgörande av författning som upphäver ersätter en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, föreskrift (SJÖFS 1997:3). SJÖFS 2017:10
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som upphäver ersätter en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, föreskrift (SJÖFS 1997:3). SJÖFS 2017:10

7000

70 kr (exkl. moms)

Om byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd.
Tryckt upplaga: