.
Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 26719-02
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Upphäver SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.
Prenumerera på SJÖFS - länk längre ned.