Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SJÖFS 2019:02
  • ISBN/Best.nr: 26719-02
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Trafik & Transporter