.
Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2007:21). SJÖFS 2019:2

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Upphäver SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.
Prenumerera på SJÖFS - länk längre ned.