Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2006:35.) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), SJÖFS 2014:11
 • Försvar & Säkerhet
 • Trafik & Transporter

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2006:35.) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), SJÖFS 2014:11

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2006:35.) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), SJÖFS 2014:11

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2006:35.) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), SJÖFS 2014:11

 • Utgivare: Sjöfartsverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1
 • Utgiven: 2015
 • Serie: SJÖFS 2014:11
 • ISBN/Best.nr: 26714-11
 • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Trafik & Transporter

Om publikationen

Upphäver SJÖFS 2006:35
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.