Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (SJÖFS 1970:A13.) SJÖFS 2014:7
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (SJÖFS 1970:A13.) SJÖFS 2014:7

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring till SJÖFS 1970:A13, om brandskydd på fartyg.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: