Bekantgörande av författning som ändrar i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:14). SJÖFS 2017:24
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:14). SJÖFS 2017:24

7000

70 kr (exkl. moms)

Om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg.
Tryckt upplaga: